Greenhouse Tunnels Manufacturers Pretoria Gauteng South Africa

Produkte en dienste

Hoë gehalte en beskostigbaarheid

Environment:

Weens die respek wat Tunnella Tunnels het vir die aarde, aardverwarming in ag geneem, is ons betrokke en sorg ons dat die omgewing nie geaffekteer word wanneer ons van ons tonnels installeer nie, dus streef ons daarna om te verseker dat ons kliënte bevoordeel word deur die tonnels tot hul maksimum potensiaal te gebruik. Die gebruik van groente tonnels het bewys dat daar 'n verlaging in water verbruik is, dit is 'n belangrike aspek om in ag te neem veral in droogtes en die huidige Suid Afrikaanse klimaat.

Drupbesproeiing wat in die groente tonnels geinstalleer word is die gewildste om vermorsing van water te vermy dit is voordelig vir gewasse wat nie water op hul blare mag kry nie.Sodoende word daar gebruik gemaak van druppel vir druppel in die natlei proses, terselde tyd word individuele plante bemes en siektes word verminder in die tonnel. Dit word moontlik gemaak deur van 'n outomatiese rekenariseerde tydstelsel gebruik te maak.

Ons verskaf duursame 200 mikron plastiek of skadunet om hierdie tonnels oor te trek om boere in staat te stel om gesonder gewasse en plante te hê.

Dit is raadsaam om net op die oorvleulende plastiek te span om die plastiek in posissie te hou en te beskerm teen wind wat dit kan oopwaai. Tonnels kan met plastiek en skadunet oorgetrek word wat voordelig is vir temperatuur beheer, net bied beskerming vir plastiek. Die oopmaak van flappe en deure van die tonnels dra by tot verkoeling binne veral gedurende baie warm toestande. Tunnella Tunnels verskaf verkoeling- en verwarmstelsels wat temperatuur binne tonnels beheer.Temperatuur word gemonitor deur gebruik te maak van n termometer.

Gedurende warm somers sal dit voordelig wees om 'n verkoelingsisteem te installer, bestaande uit waaiers en “wet walls” wat gekontroleer word deur sirkulasie van water met die gebruik maak van 'n drukpomp en water tenk, in samewerking met n termostaat om tempratuur te beheer.

Verhittingsisteme kan outomaties of handgedrewe wees, deur gebruik te maak van steenkool, gas, petrol, diesel, elektrisiteit en paraffien. In die modern tyd en era waarin ons nou leef is vloei na vloei verhitting baie gewild en n baie effektiewe bekostigbare manier om temperatuur te beheer tydens koue toestande. In sommige gevalle is dit raadsaam om 'n “plafon” (dun plastiek) te installer om te voorkom dat temperatuur daal, wat bydra om somers te verleng.

Missie:

Tunnella Tunnels be-oog om te volhard deur op 'n deurlopende basis, groente tonnels te vervaardig, deur die tonnels te installeer lewer ons 'n nuttige bydra tot die gemeenskap en ekonomiese groei in ons land.

Lewering van voortreflike diens en na verkope diens, adviseer en te voldoen aan kliënte se behoeftes.

Tunnella Tunnels onderneem om in noue kontak, op n gereelde basis met projekte vir opkomende boere wat deur Staatsdepartemente in Landbou geborg word te werk.

Hierdie boere dra by tot plaaslike gemeenskappe en lewer 'n bydra tot toekomstige ontwikkeling in ons land.wat sal lei tot suksesvolle uitvoer van gewasse na lande met tekorte.

Oor die jare het ons 'n uitgebreide kliëntebasis opgebou van huishoudings tot groot landbou plase. Ons strewe is om op hoogte te bly met die nuutste ontwikkelinge in tonnelboerdery daarom stel dit ons in staat om kliënte oor die beste praktiese metodes agv ons uitgebreide kennis,vaardighede en sukses oor die afgelope 15 jaar te adviseer.

Tonnel Gallery
© Copyright reservedd, 2016, www.tunnelatunnels.co.za
+27 12 751 6999
Taal