Greenhouse Tunnels Manufacturers Pretoria Gauteng South Africa

Terme en voorwaardes

Maklik leesbaar!

 1. 70% Betaalbaar met bestelling
 2. Alle betalings elektronies of Kontant
 3. n Getekende kwotasie moet aan ons terug gestuur word
 4. Ons kan nie aanspreeklik ehou word vir enige windstorms of hael skade
 5. Kontrakteurs moet op die koper se terein oornag
 6. Kliënte is verantwoordelik om krag te voorsien tot by die tonnel vir boor doeleindes
 7. Kliënte is verantwoordelik vir die skoonmaak en gelyk maak van grond
 8. Sement, klip en sand moet deur kliënt voorsien word
 9. Koper veantwoordelik vir die grou van gate en slote
 10. Net vir plastiek oorvleuelings is beskikbaar teen addisionele koste
 11. Alle sweiswerk word gedoen met sagte staal sweisstawe en met aluminium verf geverf teen roes
 12. Alle kwotasies is geldig vir 30 dae
Kontak ons
© Copyright reservedd, 2016, www.tunnelatunnels.co.za
+27 12 751 6999
Taal